SSQ Award logo svenska  english                 
       Se SSQ-filmen:         
Anmäl er nu till SSQ Award       

 

 

www.ssq-award.com

www.ssq-award.com

SSQ Awards kvalitetsprogram är ackrediterat av HOTREC enligt European Hospitality Quality. Det innebär att deltagaren får använda HOTRECs Q-symbol tillsammans med SSQ Award-logotypen om man deltar i kvalitetsprogrammet.

www.ssq-award.com

SSQ Award ackrediteras första gången 2010.
HOTREC ackrediterar SSQ Award (Svenska)
HOTRECs pressrelease på engelska

____________________________________________________

www.ssq-award.com
SSQ Award re-ackrediteras 2016
Läs HOTRECS pressrelease här >

 

 

VI BELÖNAR GODA FÖREDÖMEN


SSQ Award utser hedersomnämnanden till de anläggningar som utmärker sig goda föredömen.

SSQ Awards kvalitetsplaneringsdokument är ett verktyg som hjälper anläggningen att utvärdera sina processer och resultat, och hur de arbetar med att mäta såväl var riktiga gäster anser, som huruvida anläggningen lever upp till egna mål som påverkar service, kvalitet och lönsamhet. Hedersomnämnanden kan delas ut ur följande perspektiv:

  • Kvalitetsledning
  • Gästfokus
  • Medarbetarfokus
  • Miljöledning
  • Samhällsansvar
  • Ekonomistyrning

Anläggningnen kan också låta SSQ Awards Advisory Board utvärdera kvalitetsplaneringsdokumentet. SSQ Advisory Board kan dela ut hedersomnämnanden till anläggningar som utmärker sig som ambitiösa föredömen i de olika perpektiven. Det kostar endast 900:- att fä sin kvalitetsplanering urtvärderad av SSQ Award.

KVALITETSPLANERINGS-DOKUMENTET


Anläggningen kan också använda kvalitetsplaneringsdokumentet helt på egen hand och göra sin egen analys av förbättringsmöjligheter.

Dokumentet går att ladda ner kostnadsfritt här >

_________________________________________________________

 

www.ssq-award.com20+ ÅRS ERFARENHET

Better Business grundades 1995 och har genomfört undersökningar enligt SSQ Awards standardkrav sedan 2002 Exempel på undersökningar:


- Gästundersökning
- Medarbetarundersökning
- Mystery Shopping med affärsresenärer
- Mystery Shopping med privatgäster
- Mystery Shopping med konferensköpare
- Mystery Shopping med hela konferensgrupper
- Mystery Calls (bokningar och avbokningar)
- Mystery E-mails (bokningar och avbokningar)
- Mystery Webb (informationssökning, bokning, avbokning)

Om du är intresserad av mera information om undersökningarna, vänligen kontakta Sofia Benedictsson på Better Business. sofia@betterbusiness.se


 

SSQ Award /AB BÄTTRE AFFÄRER Adress: Sormenvägen 19, 18692 Vallentuna, SVERIGE   Tel: +46 8 5118 5111   info@ssq-award.com