Om du inte kan se innehållet av e-mailet, klicka här

Pressrelease 2010-12-13

“Scandinavian Service and Quality Award” ackrediterat av HOTREC enligt The European Hospitality Quality Scheme

HOTREC*, har ackrediterat “Scandinavian Service and Quality Award” (SSQ Award**) enligt The European Hospitality Quality (EHQ) program nivå två. SSQ Award är det fjärde kvalitetsprogrammet som godkänns på europeisk nivå, efter det schweiziska, ungerska och tyska “Q”. EHQ är HOTRECs europeiska paraplyprogram som på frivillig basis utvecklades av branschen med målet att säkerställa service och kvalitet i hotell- och restaurangbranschen. I dagsläget är det mer än 4700 företag i Europa som får använda EHQ märket.


Foto: Markus Luthe (Ordförande i HOTREC Quality Board), Veronica Boxberg Karlsson (Grundare av SSQ Award), Anna Torres (VD i HOTREC)

Sverige är det fjärde landet som erhåller ackreditering av HOTREC
SHR, Sveriges Hotell och Restaurang Företagare stödde EHQ ackrediteringen som innebär att anläggningar som deltar i SSQ Awards program under tre år nu tillsammans med SSQ Awards logotyp också får använda EHQ märket i sin marknadsföring.

HOTRECs President, Kent Nyström, förklarade att “Målet med HOTRECs initiativ till EHQ är inte att ersätta de otaliga lokala och regionala kvalitetsprogrammen. Istället gör EHQ systemet det möjligt att utvärdera dem samt att informera om syftet med dem”.

För mera information om SSQ Award:
Gå till www.ssq-award.com
eller kontakta Veronica Boxberg Karlsson
Tel: +46 8 5118 5111, veronica@ssq-award.com* HOTREC representerar hotell, restauranger och café branschen på Europeisk nivå. 1.7 miljoner företag som representerar mer än 99,5% av alla Företag i branschen som förser 9,5 miljoner människor med arbete bara inom EU. HOTRECs verksamhet omfattar 40 nationella organisationer och representerar deras lokala intressen i 24 olika Europeiska länder.

** SSQ Award som är Sveriges största kvalitetsutvecklingsprogram har sedan starten 2002 delat ut sammanlagt 110 utmärkelser till Affärshotell, Konferenshotell och Dagkonferensanläggningar. Prisutdelningen för SSQ Award 2010 äger rum på Berns i Stockholm i samband med Mystery Shopping Dagen 27 januari. SSQ Award utvecklar nu programmet med en EHQ nivå. Från och med 2011 lanseras ESQ Award (European Service and Quality Award) i Europa.

© Scandinavian Service and Quality Award 2010
Besök oss på www.ssq-award.com
SSQ Award är utvecklat av Better Business, i samarbete med FSR och mötesindustrin samt serviceföretag i Sverige. Prisutdelningen genomförs i samarbete med SHR.

Var god och ej sänd mig detta nyhetsbrev. Klicka här