SSQ Award logo

svenska  english                
       Se SSQ-filmen         
Anmäl er nu till SSQ Award       


 


DET FINNS ETT SSQ PROGRAM FÖR ALLA FÖRETAG


SSQ Kvalitetsplaneringsdokument
är ett formulär där deltagarna beskriver sin kvalitetsplaneringsprocess, sina resultat, planer och rutiner för att åstadkomma en god kvalitet och ett hållbart företag. Dokumentet granskas och bedöms av en branschkunnig jury som kan dela ut Hedersomnämnanden baserat på anläggningarnas ambitioner och dokumenterade framgångar.

Juryn bedömmer hur anläggningen genomför ett målmedvetet, innovativt och framgångsrikt hållbarhetsarbete.

  • Kvalitetsledning
  • Gästfokus
  • Medarbetarfokus
  • Miljöledning
  • Samhällsansvar
  • Ekonomistyrning

SSQ Professional är programmet som är ackrediterat av HOTREC. Anläggningen åtar sig att delta i programmet och förbättra sig under 3 år.

Light_100

Vill ni börja i liten skala så föreslår vi SSQ Light, det innebär att ni kan välja att genomföra enstaka kvalitetsundersökningar som just ni har mest nytta av.

Alla undersökningar enligt SSQ standard genomförs av Better Business World Wide.

SSQ Light är en mjukstart för företag som vill börja i liten skala med endast enstaka undersökningar som kartlägger service och kvalitet. Anläggningen kan välja att använda SSQs standardundersökningar som levereras av Better Business World Wide, eller anlita annan extern leverantör.

SSQ Företagsanpassat program för företag som vill ha ett eget kvalitetsprogram och en egen utmärkelse. Det kan vara sammansatt av SSQs standardundersökningar i kombination med egna undersökningar.

Vilket program skall man välja, ja det beror på företagets ambitionsnivå. Kontakta oss så berättar vi mera.

FÖRETAGSANPASSAT KVALITETSPROGRAM

Vill ni ha ett eget kvalitetsprogram?
Vi kan hjälpa er att organisera ett kvalitetsprogram med samma struktur som SSQ Award, här kan ni själva välja vilka undersökningar som skall ingå, vilka som skall genomföras av vilken extern leverantör och vilka kartläggningar som skall genomföras internt. Kontakta oss för mera info >

_________________________________________________

SSQ AWARDS JURY

SSQ Award har en branschkunnig jury som som utser hedersomnämnanden baserat på anläggningarnas kvalitetsplanering.

Se vilka som ingår i SSQ Awards Jury >

www.ssq-award.com Prisutdelare

Prisutdelare

Rikard Bergsten, VD Svensk Klassificering.

Veronica Boxberg Karlsson,
VD SSQ Award.

Jan Stenberg
Juryns ordförande 2002-2014.

______________________________________________


PRISCEREMONI

Prisutdelning för SSQ Award i Sverige äger rum påföljande år under februari på en av de deltagande anläggningar som erhåller utmärkelser.

Den bästa anläggningen i respektive kategori erhåller diplom. och Anläggningar kan också erhålla hedersomnämnanden av juryn baserat på sin kvalitetsplaneringsprocess.

______________________________________________

vardskapet_logga


Vi rekommenderar företag inom servicebranschen att delta i Värdskapet ABs inspirerande seminarium om VÄRDSKAP.

helenajonsson_vardskapet

Helena Jönsson på scen. Fotograf: Petra Kyllerman

Läs mer om värdskapet här: www.vardskapet.se

 

Service & kvalitet - SSQ Award

SSQ Award är Sveriges största program för benchmarking och utveckling av service och kvalitet i hotell- och konferensbranschen.
SSQ Award är sedan 2010 ett av fyra kvalitetsprogram i
Europa som är ackrediterat av HOTREC enligt European
Hospitality Quality. Ordförande i HOTRECs Kvalitetsstyrelse
Marcus Luthe och Anna Torres, VD på HOTREC delar ut
certifikatet till SSQ Awards VD, Veronica Boxberg Karlsson.
Läs pressreleasen här >

hotrec ssq-ehq_200
______________________________________________________

VARFÖR DELTA I SSQ AWARD?


SSQ Award som startade 2002 är en utmärkelse och ett program för kvalitetsutveckling av företag inom hotell- och konferensbranschen, som är ackrediterat av HOTREC enligt European Hospitality Quality 2010.

Deltagarnas verksamheter blir belysta på ett objektivt och tydligt sätt på mängder av parametrar så de kan bedriva ett effektivt och systematiskt service- och kvalitetsarbete. Fler och fler företag har upptäckt nyttan med SSQ Award. Alla hotell- och konferensanläggningar kan delta i SSQ Award oavsett antal stjärnor, geografisk placering eller kedjetillhörighet.

Erfarenheten visar, att SSQ Award ofta leder till långvariga förbindelser med deltagarna. Att vara med i SSQ Award blir för många ett naturligt sätt att få kontinuitet i och löpande avstämning av kvalitetsarbetet. Medarbetarna stimuleras också av att förbättra gästens väg genom anläggningen.

______________________________________________

SSQ REKOMMENDERAR BETTER BUSINESS WORLD WIDE

 

www.ssq-award.com


Better Business kan erbjuda undersökningar enligt SSQ AWARD STANDARDFORMULÄR

1. En Gästundersökning

2. En Medarbetarundersökning.


3. Mystery Shopping besök
Hotell - två affärsmän eller fritidsreseärer
Konferens - en konferensköpare + en konferensgrupp

4. Gästkontakter
Mystery calls, e-post och utvärdering av er hemsida.

5. En Miljökartläggning - egenutvärdering enligt Green Key.

Företag som anlitar AB Better Business World Wide för undersökningar enligt SSQ Standard, får benchmarking med övriga deltagare i sin kategori.

_____________________________________________________


SSQ REKOMMENDERAR GREEN KEYgk

Green Key är en av turismbranschens ledande inter-nationella miljömärkningar för hotell, konferensanläggning-ar, vandrarhem och campingplatser. Green Key hjälper anläggningar att utveckla, förbättra och kommunicera sitt miljöarbete. Idag finns miljömärkningen i 36 länder och nära 2000 anläggningar är miljömärkta, varav mer än 80 i Sverige. Green Key miljömärkning administreras i Sverige av stiftelsen Håll Sverige Rent.

______________________________________________________

 

VILL DU VETA MERA OM SSQ AWARD:


Se filmen om SSQ Award

______________________________________________________

UTVECKLING OCH ÖVERKLAGAN


SSQ Award genomför varje år en kartläggning av vad deltagarna anser om det gångna SSQ-året. Deltagarna får då bedöma SSQ-processen, SSQ-organisationens service och bemötande, användarbarheten av SSQ-konceptet samt vad som kan förbättras.

Om en deltagare anser att något resultat är felaktigt kommer detta omgående att undersökas av SSQ Award och vid behov justeras snarast möjligt. Juryns bedömningar kan ej överklagas.

 

SSQ Award /AB BÄTTRE AFFÄRER Adress: Sormenvägen 19, 18692 Vallentuna, SVERIGE   Tel: +46 8 5118 5111   info@ssq-award.com