SSQ-logotyp i brevhuvud

CITAT  & PRESSKLIPP

 
 

RÖSTER FRÅN NÅGRA DELTAGARE

"Hotel Diplomat har deltagit i SSQ Award fyra år i rad. Vi tycker SSQ är ett strålande verktyg för att mäta gästnöjdhet och medarbetarnöjdhet. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra Hotel Diplomat som affärshotell mot gäst, anställd, miljö mm. SSQ erbjuder en total undersökning som är lätt att administrera och dessutom är rolig, eftersom det hela mynnar ut i en tävling. Kraven på oss ökar och med SSQ har vi svart på vitt var vi skall förbättra oss mot en alltmer intolerant gäst."

Anna Cappelen, VD Diplomat Hotels

line

"Det känns fantastiskt kul att få denna utmärkelse i år igen, jag är mycket stolt över hela vår organisation som medverkar och på ett ambitiöst sätt jobbar för gästernas, företagets och medmänsklighetens (miljöns) bästa. Dock ingen sol utan skugga... Pärmen med sitt konkreta material är ovärderlig hjälp för vårt fortsatta arbete. (...) Vi ifrågasatte om vi skulle vara med i SSQ redan 2007 för Arken, men beslutade att det kunde vara en bra INVESTERING. Idag kan jag ej säga annat än att det kanske blir den BÄSTA INVESTERINGEN av de 30 miljoner vi lagt ner. En bra hårdvara hjälper inte om ej organisationen är med på tåget - det är A och O! Här har vi material för att lyfta oss betydligt, vi kan fokusera på rätt saker."


Lars-Olof Oskarsson
Varbergs Stadshotell & Asia Spa och Best Western"Vi valde att delta i SSQ Award därför att vi såg att detta kunde vara ett konkret verktyg i vårt eget löpande kvalitetsarbete. Det inkluderar många viktiga delar som man annars ändå bör genomföra men som nu är 'paketerade'. Efter första årets deltagande ser jag rapportpärmen som den största vinsten då den utgör ett suveränt verktyg för fortsatt arbete. Den är kvittot på vad man bör lägga fokus på.

Vi har jobbat vidare med resultatet på olika sätt. Inspirationsseminarium för hela personalen där Janne Gunnarsson föreläste om Värdskapet och där vi sen fortsatte att jobba i grupper med frågor som tydliggjorts genom rapporten gällande gästbemötande och personlig service.

I affärsplanens målarbete har naturligtvis gäst- och medarbetarundersökningarnas resultat varit viktig information och styrparametrar för att sätta fokus på rätt saker."


Marianne Hultberg, VD
Hotell Birger Jarl

line

"Yasuragi Hasseludden ser SSQ-Award som ett kostnadseffektivt och samlat sätt att belysa styrkor och svagheter i verksamheten. Resultatet av undersökningarna används konsekvent i företagets målstyrning och resursprioritering. Att sedan få möjlighet att 'mäta' sig med kollegor ger en extra sporre att prestera."

Christer Rådeström, fd VD
Yasuragi Hasseludden

line

"För att ytterligare förbättra vår kvalitet har vi valt att återigen delta i SSQ Award. De anonyma kundbesöken ger oss en belysning av hur vi hanterar våra kunder från första bokningstillfället till att gruppen på plats beskriver hur de upplever miljön, maten och inte minst bemötandet. Genom besök av "Mystery Shoppers", kund- och medarbetarenkäter har vi goda verktyg för att ständigt förfina och utveckla vår service och därmed vår konkurrenskraft."

Monika Malmén, Congress Manager
Stockholm City Conference Centre AB

line

"Vi förstod inte i först skedet vilken draghjälp vi kunde få genom att använda vårt SSQ deltagandet och vinsten i vår marknadsföring. Nu vet vi bättre! På våra kuvert, i alla våra annonser i vår TV reklam m.m. framgår det numera att vi deltar och har vunnit Scandinavian Service and Quality Award. Detta har gett oss en stark framtoning på mötesmarknaden i hela Sverige. Nya kunder känner ett förtroende för Umeå Folkets Hus när det gäller vår service- kvalitets och miljönivå."

Carola Rönnqvís, Marknadschef
Umeå Folkets Hus

line

"Jag tycker att SSQ-Award ger mig ett tydligt verktyg och det är lätt att visa mina medarbetare konkret vad som mäts trots att det är ganska svårt att förklara vad "god service är". Det ger oss alla en extra sporre att förbättra oss och varje gång försöka överträffa gästens förväntningar. Att regelbundet få "kontrollerat" av utomstående det som vi i organisationen lätt blir blinda för är en extra trygghet"

Annika Lundgren, Hotellchef
Hotel Oden

line

"SSQ-Award resultatet är för oss ett viktigt verktyg för målstyrning. Starka och svaga sidor kommer fram svart på vitt vilket gör att vi lättare kan lägga resurser och sätta fokus på rätt aktiviteter. Det ligger en stor vinst bara i det.
Tävlingsmomentet i sig är också sporrande för samtlig personal och påminner oss också om betydelsen av ett bra bemötande i de dagliga kontakterna med våra gäster, alltifrån hur vi svarar i telefon till det personliga mötet"


Enhetschef Roger Stålhandske
Salén Konferens & Matsalar

RÖSTER FRÅN BRANSCHEN

"God service och kvalitet på våra tjänster är grunden för besöksnäringen. SSQ Awards ger en unik möjlighet att systematiskt arbeta med kvalitetsutveckling och därmed skapa ökade förutsättningar för konkurrenskraft. Ska vi nå vårt mål om en fördubbling av besöksnäringen till 2020 förutsätter det att vi från näringen ser det systematiska kvalitetsarbetet som en naturlig del av verksamheten."

Eva Östling Ollén, VD Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen.

line

"Industrin har under många år arbetat med kvalitetsutveckling. Nu har även servicenäringen kommit till insikt om att ett aktivt kvalitetsarbete är en en förutsättning för att utveckla sin konkurrenskraft. SSQ Award är hotellens, konferensanläggningarnas och restaurangernas verktyg i detta arbete."


Mats Hulth, VD
Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR

line

"Värdskapet syns ofta inte i en trycksak. Med SSQ sätts detta i fokus."

Jan Gunnarsson
Det Svenska Värdskapet

line

"Hotell-och restaurangbranschen består främst av småföretag. Det dagliga slitet upptar all tid och framförhållningen uteblir ibland. Företagarna hinner inte ta till sig nya metoder för ex. råvaruberäkning, prissättning och bordsbokning. Än mindre hinner de utveckla och utbilda sin personal.

Men trots detta är ett aktivt kvalitetsarbete förmodligen ett av de bästa sätten att öka lönsamheten långsiktigt.
Restauratörens affärsidé är att vara lönsam för våra läsare. Tidningen ska generera idéer som borgar för bättre affärer. Därför står Restauratören bakom Scandinavian Service &Quality Award."


Ninni Dickson, chefredaktör
Restauratören

line

"SSQ-Award ger kunskap om styrkor och svagheter. Med den kunskapen kan företaget gå vidare i sitt utvecklingsarbete.

Vi har valt att samarbeta med SSQ-Award för att hjälpa kundföretagen med detta utvecklingsarbete, att hjälpa dem att säkerställa att alla kunder får samma höga kvalitet på service och försäljning. Oftast handlar det om att ändra på attityder och beteenden."


Karin Bergqvist, Ola Erikson, coacher och affärsutvecklare
C/O Business

line

"Varför jag tycker att SSQ- award är viktigt!
Främst för att det priset bekräftar för oss själva och våra kunder att vår bransch både KAN och VILL när det handlar om att kvalitetsbestämma service. Att vara professionell är ett nyckelord och i serviceprocessen utvecklas ett behov av kvalitet, förankring och ständiga förbättringar!"


Catharina Roos, utbildare inom service, försäljning och personal
Co-Drivers

line

"Det jag kan säga om SSQ-award är att det är ett gediget program för förbättringsarbete. Det är ju en fantastisk möjlighet för ett företag att på ett så heltäckande sätt kunna starta ett utvecklingsarbete som gagnar både affärer, kunder och medarbetare."

Gudrun Westerberg, coach, handledare och mentor
Ledning & Samspel

line

"Utifrån mina erfarenheter från ett tidigare liv i hotell & restaurangbranschen och som frekvent gäst på kurs & konferensanläggningar ser jag ofta hur mycket mer välkomnad jag som gäst skulle känna mig om personalen också kunde ägna sin tid åt att ta hand om oss gäster. Istället för att lägga energi på problem-ställningar som med lite utbildning skulle försvinna.

Svårigheterna att förstå hur grupper fungerar. Och varför. Svårigheterna att leda utan att ha några egentliga kunskaper om ledarskap. Alla konflikter som uppstod medan jag satt där och undrade varför. Vad jag som chef gjorde för fel? Och alla mina frågor kring hur jag istället borde ha agerat.

Idag har jag svaret på alla frågorna. Genom mitt byte av yrkesinriktning har jag nu möjlighet att hjälpa andra som idag sitter med samma funderingar som jag själv hade då, för 14 år sedan. Det känns oerhört roligt och jag blev väldigt glad när vi tillfrågades om vi ville vara med som partners i SSQ Award."


Mimmi Dahlström, beteendevetare, coach och UGL-handledare Äventyrens Ö
 


Pressrelease
Vår Gård Saltsjöbaden
(2014-02-24)


Pressrelease
Vår Gård Saltsjöbaden
(2013-02-22)

Folkbladet
(2013-02-21)
Västerbottens Kuriren
(2013-02-21)


Travel Report
(2013-02-21)

Pressrelease Vår Gård Saltsjöbaden
(2013-02-20)
           
Mötestorget ad
2012

kickoff_2012-02-17
Kick Off
(2012-02-17)

affarsresenaren_2012-02-17
Affärs Resenären (2012-02-17)


SSQ Award
(2012-02-09)

RestauratorenRestauratören
(2012-02-13)
 Pressrelease Varbergs Stadshotell
(2012-02-13)

 
           
Pressrelease Arenabolaget i Linköping
(2012-02-14)

Pressrelease 2011
SSQ Award
(2011-01-27)

Restauratoren

Restauratören
(2012-02-13)

Travel newsTravel News
(2010-05-14)
Varbergs näringsliv
Varbergs Näringsliv
(2010-05-14)
HR torget
HR-torget
(2010-05-14)
           
Varbergs posten
Varbergs Posten
(2010-05-14)
Meetings international
Meetings International
(2010-05-14)
Hallands affärer
Hallands Affärer
(2010-05-14)
)Bulletin konferens
Bulletin Konferens
(2010-05-14)
Svenska möten
SSQ-Award omnämt av Svenska Möten
(2010-02-26
Restauratören
Restauratören
(nr 5 2009)
           

Kvalitetsmagasinet
(2009-02-06)
Travel News
TravelNews
(2009-02-05)
Standby
Standby
(2009-02-05)
Konferensvärlden
Konferensvärlden
(2008-02-01)
Konfernsvärlden
Konferensvärlden
(2008-01-30)
Restauratören
Restauratören
(2008-01-18)
           
KickOff
Kick off
(2007-07-01)
Restauratören
Restauratören
(2007-09-27)

Fågelbrohus
Fågelbrohus hemsida

 Fågelbrohus
Fågelbrohus hemsida 2

Artikel Restauratören nr. 22
(2004)
Mynewsdesk
(2011-01-28)
           
Mynewsdesk.pdf Travel News
(2010-01-27)
Besöksliv
(2004-09-17)

Travel News
(2006-01-18)
Travel News
(2004-03-01)

Travel News
(2009-02-05)
           
Travel Report
(2012-02-22)
Besöksliv
(2005-09-13)
Kick Off
(2009-02-09)
Kick Off
(2012-02-22)
Besöksliv
(2008-01-16)
)Affärsresenären
(2012-02-22)
           
Besöksliv
(2011-01-28
)Travel News
(2003-03-01)
Besöksliv
(2007-03-21
Besöksliv
(2010-12-16)

Kick Off
(2010-12-03)

Affärs Resenären
(2010-12-03)
           


Travel News
(2007-02-01)


Mötestorget annons
       

SSQ Award/AB BÄTTRE AFFÄRER Adress: Sormenvägen 19, 18692 Vallentuna, SVERIGE   Tel: +46 8 5118 5111  info@ssq-award.com